BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM VIP

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

Ngày Bạch Thủ Lô Miền Nam Kết Quả
HÔM NAY

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

 04/09/2018  BT 22,VT 51,BL 12  Ăn BT,VT,BL
 03/09/2018  HCM 87,ĐT 95,CM 46  Ăn HCM,ĐT,CM
 02/09/2018  TG 09,KG 64,ĐL 81  Ăn TG,KG,ĐL
 01/09/2018  HCM 20,LA 96,BP 69,HG 10  Ăn HCM,LA,BP,HG
 31/08/2018  VL 51,BD 30,TV 62  Ăn VL,BD,TV
 30/08/2018  TN 24,AG 32,BT 42  Ăn TN,AG,BT
 29/08/2018  DN 92,CT 62,ST 71  Ăn ĐN,CT,ST
 28/08/2018  BT 70,VT 65,BL 59  Ăn BT,VT,BL
 27/08/2018  HCM 66,ĐT 16,CM 56  Ăn HCM,ĐT,CM
 26/08/2018  TG 41,KG 80,ĐL 65  Ăn TG,KG,ĐL
 25/08/2018  HCM 31,LA 67,BP 80,HG 20  Ăn HCM,LA,BP,HG
 24/08/2018  VL 19,BD 39,TV 16  Ăn VL,BD,TV
 23/08/2018  TN 65,AG 98,BT 52  Ăn TN,AG,BT
 22/08/2018  ĐN 19,CT 83,ST 37  Ăn ĐN,CT,ST
 21/08/2018  BT 26,VT 04,BL 45  Ăn BT,VT,BL
 20/08/2018  HCM 91,ĐT 97,CM 30  Ăn HCM,ĐT,CM
 19/08/2018  TG 79,KG 68,ĐL 91  Ăn TG,KG,ĐL
 18/08/2018  HCM 62,LA 81,BP 03,HG 27  Ăn HCM,LA,BP,HG
 17/08/2018  VL 42,BD 52,TV 30  Trượt
 16/08/2018  TN 62,AG 60,BT 21  Ăn TN,AG,BT
 15/08/2018  ĐN 52,CT 51,ST 84  Ăn ĐN,CT,ST
 14/08/2018  BT 55,VT 14,BL 11  Ăn BT,VT,BL
 13/08/2018  HCM 05,ĐT 30,CM 91  Ăn HCM,ĐT,CM
 12/08/2018  TG 90,KG 91,ĐL 13  Ăn TG,KG,ĐL
 11/08/2018  HCM 41,LA 25,BP 72,HG 67  Ăn HCM,LA,BP,HG
 10/08/2018  VL 04,BD 92,TV 52  Ăn VL,BD,TV
 09/08/2018  TN 14,AG 19,BT 64  Ăn TN,AG,BT
 08/08/2018  ĐN 32,CT 52,ST 27  Ăn ĐN,CT,ST
 07/08/2018  BT 83,VT 50,BL 34  Ăn BT,VT,BL
 06/08/2018  HCM 82,ĐT 29,CM 37  Ăn HCM,ĐT,CM
 05/08/2018  TG 29,KG 56,ĐL 69  Ăn TG,KG,ĐL
 04/08/2018  HCM 30,LA 42,BP 81,HG 34  Ăn HCM,LA,BP,HG
 03/08/2018  VL 27,BD 56,TV 84  Ăn VL,BD,TV
 02/08/2018  TN 35,AG 81,BT 56  Ăn TN,AG,BT
 01/08/2018  ĐN 41,CT 31,ST 97  Ăn ĐN,CT,ST
 31/07/2018  BT 96,VT 93,BL 15  Ăn BT,VT,BL
 30/07/2018  HCM 70,ĐT 52,CM 01  Ăn HCM,ĐT,CM
 29/07/2018  TG 79,KG 42,ĐL 12  Ăn TG,KG,ĐL
 28/07/2018  HCM 53,LA 20,BP 13,HG 22  Ăn HCM,LA,BP
 27/07/2018  VL 23,BD 19,TV 32  Trượt
 26/07/2018  TN 60,AG 26,BT 32  Ăn TN,AG,BT
 25/07/2018  ĐN 16,CT 86,ST 35  Ăn ĐN,CT,ST
 24/07/2018  BT 83,VT 92,BL 40  Ăn BT,VT,BL
 23/07/2018  HCM 04,ĐT 48,CM 53  Ăn HCM,ĐT,CM
 22/07/2018  TG 89,KG 50,ĐL 13  Ăn TG,KG,ĐL
 21/07/2018  HCM 55,LA 03,BP 31,HG 08  Ăn HCM,BP,HG
 20/07/2018  VL 66,BD 89,TV 08  Ăn VL,BD,TV
 19/07/2018  TN 73,AG 62,BT 12  Ăn TN,AG,BT
 18/07/2018  ĐN 74,CT 21,ST 01  Ăn ĐN,CT,ST
 17/07/2018  BT 33,VT 09,BL 70  Ăn BT,VT,BL
 16/07/2018  HCM 02,ĐT 98,CM 24  Ăn HCM,ĐT,CM
 15/07/2018  TG 52,KG 48,ĐL 11  Ăn TG,KG,ĐL
 14/07/2018  HCM 77,LA 88,BP 80,HG 24  Ăn HCM,LA,HG
 13/07/2018  VL 33,BD 93,TV 66  Ăn VL,BD,TV
 12/07/2018  TN 02,AG 28,BT 81  Ăn TN,AG,BT
 11/07/2018  ĐN 23,CT 25,ST 94  Ăn ĐN,CT,ST
 10/07/2018  BT 68,VT 13,BL 72  Ăn BT,VT,BL
 09/07/2018  HCM 67,ĐT 81,CM 68  Ăn HCM,ĐT,CM
 08/07/2018  TG 32,KG 75,ĐL 11  Ăn TG,KG,ĐL
 07/07/2018  HCM 89,LA 13,BP 91,HG 70  Ăn HCM,BP,HG
 06/07/2018  VL 12,BD 30,TV 40  Ăn BD,TV
 05/07/2018  TN 10,AG 05,BT 89  Ăn TN,AG,BT
 04/07/2018  ĐN 60,CT 26,ST 20  Ăn ĐN,CT,ST
 03/07/2018  BT 86,VT 99,BL 02  Ăn BT,VT,BL
 01/07/2018  TG 04,KG 60,ĐL 81  Ăn TG,KG,ĐL
 30/06/2018  HCM 10,LA 50,BP 59,HG 39  Ăn HCM,LA,BP,HG
 29/06/2018  VL 96,BD 34,TV 12  Ăn VL,BD,TV
 28/06/2018  TN 12,AG 40,BT 29  Ăn TN,AG,BT
 27/06/2018  ĐN 60,CT 26,ST 20  Ăn ĐN,CT,ST
 26/06/2018  BT 42,VT 88,BL 39  Trượt
 25/06/2018  HCM 03,ĐT 45,CM 89  Ăn HCM
 24/06/2018  TG 51,KG 02,ĐL 25  Ăn TG,KG,ĐL
 23/06/2018  HCM 17,LA 66,BP 83,HG 32  Ăn HCM,LA,BP,HG
 22/06/2018  VL 20,BD 61,TV 38  Ăn VL,BD,TV
 21/06/2018  TN 66,AG 25,BT 93  Ăn TN,AG,BT
 20/06/2018  ĐN 04,CT 98,ST 61  Ăn ĐN,CT,ST
 19/06/2018  BT 45,VT 23,BL 19  Ăn BT,VT,BL
 18/06/2018  HCM 41,ĐT 37,CM 56  Trượt
 17/06/2018  TG 16,KG 52,ĐL 50  Ăn TG,KG,ĐL
 16/06/2018  HCM 57,LA 23,BP 28,HG 62  Ăn HCM,LA,BP,HG
 15/06/2018  VL 20,BD 80,TV 61  Ăn VL,BD,TV
 14/06/2018  TN 03,AG 34,BT 57  Ăn TN,AG,BT
 13/06/2018  ĐN 97,CT 81,ST 02  Ăn ĐN,CT,ST
 12/06/2018  BT 17,VT 51,BL 20  Ăn BT,VT,BL
 11/06/2018  HCM 47,ĐT 73,CM 22  Ăn HCM,ĐT,CM
 10/06/2018  TG 30,KG 61,ĐL 51  Ăn TG,KG,ĐL
 09/06/2018  HCM 42,LA 36,BP 65,HG 41  Ăn HCM,LA,BP,HG
 08/06/2018  VL 29,BD 71,TV 28  Ăn VL,BD,TV
 07/06/2018  TN 32,AG 98,BT 47  Ăn TN,AG,BT
 06/06/2018  ĐN 59,CT 85,ST 32  Ăn ĐN,CT,ST
 05/06/2018  BT 80,VT 08,BL 47  Ăn BT,VT,BL
 04/06/2018  HCM 22,ĐT 13,CM 50  Ăn HCM,ĐT,CM
 03/06/2018  TG 56,KG 26,ĐL 79  Ăn TG,KG,ĐL
 02/06/2018  HCM 95,LA 73,BP 46,HG 51  Ăn HCM,LA,BP,HG
 01/06/2018  VL 96,BD 81,TV 11  Ăn VL,BD,TV
 31/05/2018  TN 80,AG 71,BT 40  Ăn TN,AG,BT
 30/05/2018  ĐN 02,CT 82,ST 32  Ăn ĐN,CT,ST
 29/05/2018  BT 37,VT 98,BL 77  Ăn BT,VT,BL
 28/05/2018  HCM 79,ĐT 15,CM 83  Ăn HCM,ĐT,CM
 27/05/2018  TG 77,KG 58,ĐL 01  Ăn TG,KG,ĐL
 26/05/2018  HCM 51,LA 10,BP 11,HG 31  Ăn HCM,LA,BP,HG
 25/05/2018  VL 74,BD 40,TV 37  Ăn VL,BD,TV
 24/05/2018  TN 88,AG 65,BT 92  Ăn TN,AG,BT
 23/05/2018  ĐN 86,CT 21,ST 83  Trượt
 22/05/2018  BT 65,VT 67,BL 13  Ăn BT,VT,BL
 21/05/2018  HCM 24,ĐT 50,CM 40  Ăn HCM,ĐT,CM
 20/05/2018  TG 58,KG 65,ĐL 93  Ăn TG,KG,ĐL
 19/05/2018  HCM 15,LA 36,BP 13,HG 91  Ăn HCM,LA,BP,HG
 18/05/2018  VL 61,BD 54,TV 97  Ăn VL,BD,TV

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *