GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG SIÊU VIP

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CHỐT GIẢI 8  CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG CỰC VIP

Ngày GIẢI 8 CÁC ĐÀI VIP MT Kết quả
HÔM NAY

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

 04/09/2018  ĐL 23,QN 25  Win ĐL,QN
 03/09/2018  TTH 75,PY 87  Win TTH,PY
 02/09/2018  KT 71,KH 92  Win KT,KH
 01/09/2018  ĐN 62,QN 44,ĐN 15  Win ĐN,ĐN
 31/08/2018  GL 40,NT 15  Win GL,NT
 30/08/2018  BĐ 54,QT 30,QB 46  Win BĐ,QB
 29/08/2018  ĐN 17,KH 41  Win ĐN,KH
 28/08/2018  ĐL 58,QN 17  Win ĐL,QN
 27/08/2018  TTH 10,PY 73  Win TTH,PY
 26/08/2018  KT 89,KH 92  Win KT,KH
 25/08/2018  ĐN 38,QN 48,ĐN 90  Win ĐN,QN,ĐN
 24/08/2018  GL 47,NT 27  Win GL,NT
 23/08/2018  BĐ 28,QT 35,QB 31  Win BĐ,QT,QB
 22/08/2018  ĐN 05,KH 27  Win ĐN,KH
 21/08/2018  ĐL 65,QN 09  Win ĐL,QN
 20/08/2018  TTH 99,PY 11  Win TTH,PY
 19/08/2018  KT 24,KH 69  Win KT,KH
 18/08/2018  ĐN 86,QN 50,ĐN 53  Win ĐN,QN,ĐN
 17/08/2018  GL 79,NT 46  Win GL,NT
 16/08/2018  BĐ 80,QT 13,QB 31  Win BĐ,QT
 15/08/2018  ĐN 67,KH 41  Win ĐN,KH
 14/08/2018  ĐL 32,QN 12  Win ĐL,QN
 13/08/2018  TTH 51,PY 26  Win TTH,PY
 12/08/2018  KT 90,KH 64  Win KT,KH
 11/08/2018  ĐN 03,QN 56,ĐN 13  Win ĐN,QN,ĐN
 10/08/2018  GL 88,NT 66  Win GL,NT
 09/08/2018  BĐ 12,QT 66,QB 25  Win BĐ,QT,QB
 08/08/2018  ĐN 58,KH 87  Win ĐN,KH
 07/08/2018  ĐL 89,QN 10  Win ĐL,QN
 06/08/2018  TTH 72,PY 81  Win TTH,PY
 05/08/2018  KT 73,KH 90  Win KT,KH
 04/08/2018  ĐN 48,QN 73,ĐN 15  Win ĐN,QN
 03/08/2018  GL 97,NT 40  Win GL,NT
 02/08/2018  BĐ 50,QT 43,QB 24  Win,QT,QB
 01/08/2018  ĐN 24,KH 91  Win ĐN,KH
 31/07/2018  ĐL 86,QN 55  Win ĐL,QN
 30/07/2018  TTH 47,PY 60  Win TTH,PY
 29/07/2018  KT 29,KH 52  Win KT,KH
 28/07/2018  ĐN 12,QN 55,ĐN 36  Win ĐN,ĐN
 27/07/2018  GL 29,NT 82  Win GL,NT
 26/07/2018  BĐ 34,QT 18,QB 66  Win BĐ,QT,QB
 25/07/2018  ĐN 76,KH 87  Win ĐN,KH
 24/07/2018  ĐL 49,QN 86  Win ĐL,QN
 23/07/2018  TTH 47,PY 41  Win TTH,PY
 22/07/2018  KT 04,KH 95  Win KT,KH
 21/07/2018  ĐN 02,QN 90,ĐN 47  Win ĐN,ĐN
 20/07/2018  GL 51,NT 66  Win GL,NT
 19/07/2018  BĐ 34,QT 21,QB 15  Win BĐ,QB
 18/07/2018  ĐN 10,KH 31  Win ĐN,KH
 17/07/2018  ĐL 76,QN 13  Win ĐL,QN
 16/07/2018  TTH 47,PY 01  Win TTH,PY
 15/07/2018  KT 62,KH 72  Win KT,KH
 13/07/2018  GL 66,NT 35  Win GL,NT
 12/07/2018  BĐ 33,QT 99,QB 54  Win BĐ,QT,QB
 11/07/2018  ĐN 86,KH 91  Win ĐN,KH
 10/07/2018  ĐL 61,QN 59  Win ĐL,QN
 09/07/2018  TTH 82,PY 71  Win TTH,PY
 08/07/2018  KT 75,KH 59  Win KT,KH
 07/07/2018  ĐN 20,QN 16,ĐN 41  Win ĐN,QN
 06/07/2018  GL 66,NT 94  Win GL,NT
 05/07/2018  BĐ 12,QT 19,QB 76  Win BĐ,QT
 04/07/2018  ĐN 29,KH 51  Win ĐN,KH
 03/07/2018  ĐL 96,QN 06  Win ĐL,QN
 02/07/2018  TTH 17,PY 60  Win TTH,PY
 01/07/2018  KT 15,KH 89  Win KT,KH
 30/06/2018  ĐN 79, QN 05, ĐN 14  Win ĐN,QN,ĐN
 29/06/2018  GL 30,NT 49  Win GL,NT
 28/06/2018  BĐ 15,QT 20,QB 26  Win BĐ,QB
 27/06/2018  ĐN 95,KH 87  Win ĐN,KH
 26/06/2018  ĐL 74,QN 28  Win ĐL,QN
 25/06/2018  TTH 78,PY 29  Win TTH,PY
 24/06/2018  KT 37,KH 07  Win KT,KH
 23/06/2018  ĐN 16, QN 82, ĐN 90  Win ĐN,QN,ĐN
 22/06/2018  GL 09,NT 40  Win GL,NT
 21/06/2018  BĐ 69,QT 32,QB 36  Win BĐ,QT,QB
 20/06/2018  ĐN 22,KH 03  Win ĐN,KH
 19/06/2018  ĐL 22,QN 34  Win ĐL,QN
 18/06/2018  KT 33,KH 10  Win TTH,PY
 17/06/2018  KT 91,KH 51  Win KT,KH
 16/06/2018  ĐN 24, QN 57, ĐN 34  Win ĐN,QN,ĐN
 15/06/2018  GL 14,NT 94  Win GL,NT
 14/06/2018  BĐ 07,QT 37,QB 84  Win BĐ,QT,QB
 13/06/2018  ĐN 90,KH 59  Win ĐN,KH
 12/06/2018  ĐL 28,QN 97  Win ĐL,QN
 11/06/2018  TTH 93,PY 89  Win TTH,PY
 10/06/2018  KT 04,KH 35  Win KT,KH
 09/06/2018  ĐN 68, QN 73, ĐN 12  Win ĐN,QN,ĐN
 08/06/2018  GL 88,NT 16  Win GL,NT
 07/06/2018  BĐ 91,QT 92,QB 42  Win BĐ,QT,QB
 06/06/2018  ĐN 13,KH 67  Win ĐN,KH
 05/06/2018  ĐL 10,QN 80  Win ĐL,QN
 04/06/2018  TTH 79,PY 81  Win TTH,PY
 03/06/2018  KT 44,KH 26  Win KT,KH
 02/06/2018  ĐN 76, QN 31, ĐN 25  Win ĐN,QN,ĐN
 01/06/2018  GL 53,NT 84  Win GL,NT
 31/05/2018  BĐ 54,QB 39,QT 78  Win BĐ,QT,QB
 30/05/2018  ĐN 27,KH 98  Win ĐN,KH
 29/05/2018  ĐL 79,QN 16  Win ĐL,QN
 28/05/2018  TTH 72,PY 15  Win TTH,PY
 27/05/2018  KT 96,KH 84  Win KT,KH
 26/05/2018  ĐN 95, QN 80, ĐN 12  Win ĐN,QN,ĐN
 25/05/2018  GL 19,NT 34  Win GL,NT
 24/05/2018  BĐ 17,QB 88,QT 46  Win BĐ,QT,QB

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *