THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM CHUẨN XÁC

Ngày Song Thủ Lô Miền Nam Kết Quả
HÔM NAY hothot

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

hothot
 04/09/2018  BT 22-64,VT 51-56,BL 12-02  Ăn BT,VT,BL
 03/09/2018  HCM 87-37,ĐT 95-03,CM 89-46  Ăn HCM,ĐT,CM
 02/09/2018  TG 51-85,KG 75-90,ĐL 46-31  Trượt
 01/09/2018  HCM 23-48,LA 36-60,BP 48-62,HG 04-31  Ăn HCM,HG
 31/08/2018  VL 51-73,BD 30-91,TV 32-62  Ăn VL,BD,TV
 30/08/2018  TN 24-30,AG 12-32,BT 42-17  Ăn TN,AG,BT
 29/08/2018  DN 43-92,CT 62-88,ST 71-20  Ăn ĐN,CT,ST
 28/08/2018  BT 47-66,VT 69-31,BL 72-16  Ăn BT,BL
 27/08/2018  HCM 66-22,ĐT 59-16,CM 56-98  Ăn HCM,ĐT,CM
 26/08/2018  TG 41-78,KG 80-32,ĐL 65-14  Ăn TG,KG,ĐL
 25/08/2018  HCM 31-23,LA 67-96,BP 45-80,HG 20-34  Ăn HCM,LA,BP,HG
 24/08/2018  VL 19-11,BD 39-59,TV 16-86  Ăn VL,BD,TV
 23/08/2018  TN 17-65,AG 98-56,BT 52-05  Ăn TN,AG,BT
 22/08/2018  ĐN 19-43,CT 83-18,ST 37-26  Ăn ĐN,CT,ST
 21/08/2018  BT 26-34,VT 04-23,BL 37-45  Ăn BT,VT,BL
 20/08/2018  HCM 91-41,ĐT 36-97,CM 30-63  Ăn HCM,ĐT,CM
 19/08/2018  TG 79-35,KG 68-40,ĐL 91-84  Ăn TG,KG,ĐL
 18/08/2018  HCM 62-82,LA 81-45,BP 21-03,HG 27-58  Ăn HCM,LA,BP,HG
 17/08/2018  VL 42-24,BD 52-32,TV 30-50  Trượt
 16/08/2018  TN 62-46,AG 60-84,BT 73-21  Ăn TN,AG,BT
 15/08/2018  ĐN 60-28,CT 33-18,ST 56-21  Ăn ST
 14/08/2018  BT 55-96,VT 24-14,BL 11-45  Ăn BT,VT,BL
 13/08/2018  HCM 04-47,ĐT 07-12,CM 15-85  Ăn HCM
 12/08/2018  TG 24-90,KG 91-71,ĐL 13-81  Ăn TG,KG,ĐL
 11/08/2018  HCM 17-15,LA 36-63,BP 31-21,HG 50-90  Ăn HCM
 10/08/2018  VL 04-51,BD 92-96,TV 52-84  Ăn VL,BD,TV
 09/08/2018  TN 14-51,AG 32-19,BT 64-50  Ăn TN,AG,BT
 08/08/2018  ĐN 16-32,CT 52-82,ST 27-05  Ăn ĐN,CT,ST
 07/08/2018  BT 83-31,VT 50-95,BL 83-34  Ăn BT,VT,BL
 06/08/2018  HCM 82-55,ĐT 29-92,CM 37-74  Ăn HCM,ĐT,CM
 05/08/2018  TG 19-29,KG 56-68,ĐL 69-63  Ăn TG,KG,ĐL
 04/08/2018  HCM 30-41,LA 06-42,BP 72-81,HG 34-39  Ăn HCM,LA,BP,HG
 03/08/2018  VL 27-50,BD 56-91,TV 84-14  Ăn VL,BD,TV
 02/08/2018  TN 35-90,AG 81-02,BT 72-56  Ăn TN,AG,BT
 01/08/2018  ĐN 41-14,CT 31-34,ST 97-55  Ăn ĐN,CT,ST
 31/07/2018  BT 96-03,VT 36-93,BL 15-37  Ăn BT,VT,BL
 30/07/2018  HCM 70-56,ĐT 52-26,CM 01-63  Ăn HCM,ĐT,CM
 29/07/2018  TG 13-79,KG 42-18,ĐL 12-99  Ăn TG,KG,ĐL
 28/07/2018  HCM 53-89,LA 16-20,BP 13-24,HG 22-43  Ăn HCM,LA,BP
 27/07/2018  VL 41-35,BD 88-57,TV 99-93  Ăn VL,BD,TV
 26/07/2018  TN 60-29,AG 26-52,BT 32-57  Ăn TN,AG,BT
 25/07/2018  ĐN 16-68,CT 86-70,ST 35-51  Ăn ĐN,CT,ST
 24/07/2018  BT 83-06,VT 92-24,BL 86-40  Ăn BT,VT,BL
 23/07/2018  HCM 04-70,ĐT 02-48,CM 53-10  Ăn HCM,ĐT,CM
 22/07/2018  TG 98-89,KG 50-78,ĐL 13-23  Ăn TG,KG,ĐL
 21/07/2018  HCM 55-18,LA 72-03,BP 31-59,HG 08-57  Ăn HCM,BP,HG
 20/07/2018  VL 66-05,BD 23-89,TV 08-62  Ăn VL,BD,TV
 19/07/2018  TN 19-73,AG 62-48,BT 12-84  Ăn TN,AG,BT
 18/07/2018  ĐN 74-55,CT 21-34,ST 01-45  Ăn ĐN,CT,ST
 17/07/2018  BT 69-06,VT 41-35,BL 23-12  Trượt
 16/07/2018  HCM 02-49,ĐT 98-64,CM 24-68  Ăn HCM,ĐT,CM
 15/07/2018  TG 03-57,KG 23-51,ĐL 86-93  Trượt
 14/07/2018  HCM 77-16,LA 88-54,BP 80-90,HG 24-28  Ăn HCM,LA,HG
 13/07/2018  VL 30-65,BD 88-21,TV 45-27  Ăn TV
 12/07/2018  TN 02-91,AG 45-28,BT 81-41  Ăn TN,AG,BT
 11/07/2018  ĐN 23-10,CT 25-44,ST 90-94  Ăn ĐN,CT,ST
 10/07/2018  BT 21-92,VT 02-56,BL 55-05  Ăn BT,VT,BL
 09/07/2018  HCM 67-59,ĐT 18-81,CM 68-72  Ăn HCM,ĐT,CM
 08/07/2018  TG 32-05,KG 75-60,ĐL 11-09  Ăn TG,KG,ĐL
 07/07/2018  HCM 89-93,LA 13-34,BP 81-91,HG 70-77  Ăn HCM,BP,HG
 06/07/2018  VL 60-12,BD 30-18,TV 40-13  Ăn BD,TV
 05/07/2018  TN 10-52,AG 05-77,BT 89-23  Ăn TN,AG,BT
 04/07/2018  ĐN 60-23,CT 26-42,ST 20-71  Ăn ĐN,CT,ST
 03/07/2018  BT 86-19,VT 99-43,BL 72-02  Ăn BT,VT,BL
 01/07/2018  TG 21-04,KG 60-25,ĐL 81-52  Ăn TG,KG,ĐL
 30/06/2018  HCM 10-83,LA 50-27,BP 59-68,HG 39-74  Ăn HCM,LA,BP,HG
 29/06/2018  VL 24-17,BD 50-63,TV 83-92  Trượt
 28/06/2018  TN 24-98,AG 91-36,BT 61-09  Ăn TN,BT
 27/06/2018  ĐN 06-09,CT 37-64,ST 21-55  Trượt
 26/06/2018  BT 42-57,VT 88-38,BL 39-03  Trượt
 25/06/2018  HCM 03-21,ĐT 45-28,CM 89-87  Ăn HCM
 24/06/2018  TG 50-27,KG 65-13,ĐL 36-18  Ăn KG
 23/06/2018  HCM 03-46,LA 74-62,BP 53-34,HG 31-86  Ăn HCM
 22/06/2018  VL 20-70,BD 61-98,TV 38-86  Ăn VL,BD,TV
 21/06/2018  TN 35-66,AG 25-52,BT 93-12  Ăn TN,AG,BT
 20/06/2018  ĐN 04-96,CT 98-44,ST 61-59  Ăn ĐN,CT,ST
 19/06/2018  BT 45-49,VT 23-48,BL 36-19  Ăn BT,VT,BL
 18/06/2018  HCM 74-37,ĐT 02-27,CM 10-57  Ăn HCM,ĐT,CM
 17/06/2018  TG 16-21,KG 40-52,ĐL 50-84  Ăn TG,KG,ĐL
 16/06/2018  HCM 57-49,LA 23-81,BP 28-68,HG 62-81  Ăn HCM,LA,BP,HG
 15/06/2018  VL 12-20,BD 80-21,TV 61-22  Ăn VL,BD,TV
 14/06/2018  TN 03-28,AG 52-34,BT 57-72  Ăn TN,AG,BT
 13/06/2018  ĐN 62-86,CT 35-42,ST 26-69  Ăn ST
 12/06/2018  BT 17-26,VT 51-36,BL 20-78  Ăn BT,VT,BL
 11/06/2018  HCM 24-75,ĐT 03-58,CM 43-72  Ăn HCM
 10/06/2018  TG 30-11,KG 61-27,ĐL 63-51  Ăn TG,KG,ĐL
 09/06/2018  HCM 27-36,LA 21-68,BP 50-79,HG 54-97  Trượt
 08/06/2018  VL 29-77,BD 71-85,TV 02-28  Ăn VL,BD,TV
 07/06/2018  TN 32-65,AG 74-98,BT 47-96  Ăn TN,AG,BT
 06/06/2018  ĐN 95-59,CT 85-38,ST 32-11  Ăn ĐN,CT,ST
 05/06/2018  BT 80-49,VT 08-41,BL 47-68  Ăn BT,VT,BL
 04/06/2018  HCM 22-30,ĐT 34-13,CM 50-37  Ăn HCM,ĐT,CM
 03/06/2018  TG 56-21,KG 26-38,ĐL 79-54  Ăn TG,KG,ĐL
 02/06/2018  HCM 95-85,LA 73-05,BP 53-46,HG 63-51  Ăn HCM,LA,BP,HG
 01/06/2018  VL 96-42,BD 81-32,TV 11-74  Ăn VL,BD,TV
 31/05/2018  TN 07-80,AG 71-40,BT 40-38  Ăn TN,AG,BT
 30/05/2018  ĐN 72-67,CT 43-12,ST 03-50  Trượt
 29/05/2018  BT 37-83,VT 52-98,BL 77-60  Ăn BT,VT,BL
 28/05/2018  HCM 27-79,ĐT 15-46,CM 83-11  Ăn HCM,ĐT,CM
 27/05/2018  TG 77-60,KG 58-47,ĐL 73-01  Ăn TG,KG,ĐL
 26/05/2018  HCM 51-93,LA 20-10,BP 11-82,HG 95-31  Ăn HCM,LA,BP,HG
 25/05/2018  VL 74-03,BD 40-71,TV 37-16  Ăn VL,BD,TV
 24/05/2018  TN 88-47,AG 65-54,BT 12-92  Ăn TN,AG,BT
 23/05/2018  ĐN 86-42,CT 21-75,ST 83-35  Ăn ĐN,CT,ST
 22/05/2018  BT 01-36,VT 28-64,BL 40-31  Ăn BT
 21/05/2018  HCM 24-27,ĐT 42-56,CM 08-64  Ăn HCM
 20/05/2018  TG 17-96,KG 24-42,ĐL 35-03  Trượt

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *