XỈU CHỦ MIỀN NAM SUPPER VIP

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM CHUẨN XÁC

Ngày XỈU CHỦ SIÊU VIP MN Kết quả
HÔM NAY hothot

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

hothot
 04/09/2018  BT 519,VT 939,BL 953  Ăn BT,VT,BL
 03/09/2018  HCM 490,ĐT 057,CM 817  Ăn HCM,ĐT,CM
 02/09/2018  TG 665,KG 314,ĐL 249  Ăn TG,KG,ĐL
 01/09/2018  HCM 422,LA 192,BP 116,HG 272  Ăn HCM,LA,HG
 31/08/2018  VL 124,BD 535,TV 276  Ăn,BD,TV
 30/08/2018  TN 623,AG 625,BT 962  Ăn TN,AG,BT
 29/08/2018  DN 465,CT 915,ST 443  Ăn ĐN,CT,ST
 28/08/2018  BT 933,VT 961,BL 169  Ăn BT,VT,BL
 27/08/2018  HCM 700,ĐT 212,CM 738  Ăn HCM,ĐT,CM
 26/08/2018  TG 769,KG 843,ĐL 963  Ăn TG,KG,ĐL
 25/08/2018  HCM 686,LA 926,BP 632,HG 688  Ăn HCM,LA,BP
 24/08/2018  VL 210,BD 837,TV 660  Ăn,BD,TV
 23/08/2018  TN 863,AG 238,BT 274  Ăn TN,AG,BT
 22/08/2018  ĐN 584,CT 201,ST 399  Ăn ĐN,CT,ST
 21/08/2018  BT 635,VT 750,BL 126  Ăn BT,VT,BL
 20/08/2018  HCM 010,ĐT 123,CM 021  Ăn HCM,ĐT,CM
 19/08/2018  TG 913,KG 908,ĐL 412  Ăn TG,KG,ĐL
 18/08/2018  HCM 477,LA 089,BP 884,HG 041  Ăn HCM,LA,HG
 17/08/2018  VL 422,BD 523,TV 309  Trượt
 16/08/2018  TN 717,AG 774,BT 836  Ăn TN,AG,BT
 15/08/2018  ĐN 314,CT 633,ST 991  Ăn ĐN,ST
 14/08/2018  BT 914,VT 091,BL 129  Ăn BT,VT,BL
 13/08/2018  HCM 867,ĐT 408,CM 454  Ăn HCM,ĐT,CM
 12/08/2018  TG 525,KG 684,ĐL 549  Ăn TG,KG,ĐL
 11/08/2018  HCM 220,LA 384,BP 240,HG 005  Ăn HCM,LA,BP
 10/08/2018  VL 409,BD 872,TV 919  Ăn VL,BD,TV
 09/08/2018  TN 790,AG 890,BT 746  Ăn TN,AG,BT
 08/08/2018  ĐN 726,CT 842,ST 173  Ăn ĐN,CT,ST
 07/08/2018  BT 899,VT 203,BL 564  Ăn BT,VT,BL
 06/08/2018  HCM 164,ĐT 548,CM 572  Ăn HCM,ĐT,CM
 05/08/2018  TG 386,KG 789,ĐL 760  Ăn TG,KG,ĐL
 04/08/2018  HCM 395,LA 236,BP 565,HG 332  Ăn HCM,LA,BP
 03/08/2018  VL 126,BD 710,TV 985  Ăn,BD,TV
 02/08/2018  TN 390,AG 414,BT 959  Ăn TN,BT
 01/08/2018  ĐN 679,CT 231,ST 216  Ăn ĐN,CT,ST
 31/07/2018  BT 039,VT 813,BL 631  Ăn BT,VT,BL
 30/07/2018  HCM 340,ĐT 112,CM 640  Ăn HCM,ĐT,CM
 29/07/2018  TG 393,KG 654,ĐL 971  Ăn TG,KG,ĐL
 28/07/2018  HCM 258,LA 259,BP 980,HG 055  Ăn HCM,LA,BP
 27/07/2018  VL 913,BD 276,TV 884  Ăn VL,BD,TV
 26/07/2018  TN 814,AG 156,BT 849  Ăn TN,AG,BT
 25/07/2018  ĐN 671,CT 467,ST 131  Ăn ĐN,CT,ST
 24/07/2018  BT 320,VT 720,BL 473  Ăn BT,VT,BL
 23/07/2018  HCM 948,ĐT 670,CM 636  Ăn HCM,ĐT,CM
 22/07/2018  TG 756,KG 936,ĐL 607  Ăn TG,KG,ĐL
 21/07/2018  HCM 439,LA 060,BP 961,HG 275  Ăn HCM,BP,HG
 20/07/2018  VL 885,BD 541,TV 417  Ăn VL,BD,TV
 19/07/2018  TN 629,AG 979,BT 794  Ăn TN,AG,BT
 18/07/2018  ĐN 840,CT 169,ST 326  Ăn ĐN,ST
 17/07/2018  BT 551,VT 955,BL 438  Ăn BT,VT,BL
 16/07/2018  HCM 812,ĐT 725,CM 271  Ăn HCM,ĐT,CM
 15/07/2018  TG 286,KG 971,ĐL 083  Ăn TG,KG,ĐL
 14/07/2018  HCM 031,LA 422,BP 977,HG 130  Ăn HCM,LA,HG
 13/07/2018  VL 451,BD 935,TV 892  Ăn VL,BD,TV
 12/07/2018  TN 945,AG 029,BT 502  Ăn TN,AG,BT
 11/07/2018  ĐN 041,CT 167,ST 987  Ăn ĐN,CT,ST
 10/07/2018  BT 680,VT 510,BL 725  Ăn BT,VT,BL
 09/07/2018  HCM 224,ĐT 902,CM 611  Ăn HCM,ĐT,CM
 08/07/2018  TG 312,KG 962,ĐL 388  Ăn TG,KG,ĐL
 07/07/2018  HCM 915,LA 567,BP 304,HG 624  Ăn HCM,BP,HG
 06/07/2018  VL 124,BD 649,TV 046  Ăn BD,TV
 05/07/2018  TN 238,AG 058,BT 692  Ăn TN,AG,BT
 04/07/2018  ĐN 618,CT 054,ST 532  Ăn ĐN,CT,ST
 03/07/2018  BT 419,VT 557,BL 518  Ăn BT,VT,BL
 01/07/2018  TG 118,KG 667,ĐL 717  Ăn TG,KG,ĐL
 30/06/2018  HCM 243,LA 445,BP 252,HG 675  Ăn HCM,LA,HG
 29/06/2018  VL 690,BD 557,TV 066  Ăn VL,BD,TV
 28/06/2018  TN 267,AG 130,BT 529  Ăn TN,BT
 27/06/2018  ĐN 894,CT 556,ST 759  Ăn ĐN,CT,ST
 26/06/2018  BT 421,VT 883,BL 390  Trượt
 25/06/2018  HCM 389,ĐT 473,CM 446  Ăn HCM,ĐT,CM
 24/06/2018  TG 584,KG 849,ĐL 610  Ăn TG,KG,ĐL
 23/06/2018  HCM 172,LA 236,BP 770,HG 416  Ăn HCM,LA,HG
 22/06/2018  VL 887,BD 812,TV 508  Ăn VL,BD,TV
 21/06/2018  TN 772,AG 186,BT 453  Ăn TN,AG,BT
 20/06/2018  ĐN 121,CT 332,ST 493  Ăn ĐN,ST
 19/06/2018  BT 136,VT 928,BL 702  Ăn BT,VT,BL
 18/06/2018  HCM 893,ĐT 630,CM 530  Ăn HCM,ĐT,CM
 17/06/2018  TG 869,KG 083,ĐL 518  Ăn TG,KG,ĐL
 16/06/2018  HCM 140,LA 857,BP 437,HG 964  Ăn HCM,LA,BP,HG
 15/06/2018  VL 750,BD 380,TV 177  Ăn VL,BD,TV
 14/06/2018  TN 628,AG 341,BT 266  Ăn TN,AG,BT
 13/06/2018  ĐN 249,CT 227,ST 697  Ăn ĐN,ST
 12/06/2018  BT 242,VT 959,BL 621  Ăn BT,VT,BL
 11/06/2018  HCM 575,ĐT 076,CM 464  Ăn HCM,ĐT,CM
 10/06/2018  TG 315,KG 308,ĐL 355  Ăn TG,KG,ĐL
 09/06/2018  HCM 533,LA 752,BP 487,HG 017  Ăn HCM,LA,BP
 08/06/2018  VL 720,BD 040,TV 912  Ăn VL,BD,TV
 07/06/2018  TN 566,AG 294,BT 996  Ăn TN,AG,BT
 06/06/2018  ĐN 142,CT 827,ST 286  Ăn ĐN,CT,ST
 05/06/2018  BT 884,VT 450,BL 613  Ăn BT,VT,BL
 04/06/2018  HCM 719,ĐT 879,CM 519  Ăn HCM,ĐT,CM
 03/06/2018  TG 447,KG 660,ĐL 285  Ăn TG,KG,ĐL
 02/06/2018  HCM 091,LA 833,BP 468,HG 362  Ăn HCM,HG
 01/06/2018  VL 617,BD 454,TV 264  Ăn VL,BD,TV
 31/05/2018  TN 267,AG 151,BT 312  Ăn TN,AG,BT
 30/05/2018  ĐN 647,CT 473,ST 141  Ăn ĐN,CT,ST
 29/05/2018  BT 327,VT 211,BL 430  MISS
 28/05/2018  HCM 731,ĐT 338,CM 623  Ăn HCM,ĐT,CM
 27/05/2018  TG 785,KG 311,ĐL 904  MISS
 26/05/2018  HCM 345,LA 266,BP 161,HG 456  Ăn HCM,HG
 25/05/2018  VL 328,BD 660,TV 784  Ăn VL,BD,TV
 24/05/2018  TN 291,AG 787,BT 020  Ăn TN,AG,BT
 23/05/2018  ĐN 992,CT 899,ST 629  Ăn ĐN,ST
 22/05/2018  BT 548,VT 018,BL 382  Ăn BT,VT,BL
 21/05/2018  HCM 352,ĐT 252,CM 531  Ăn HCM,ĐT,CM
 20/05/2018  TG 825,KG 954,ĐL 063  Ăn TG,KG,ĐL
 19/05/2018  HCM 387,LA 750,BP 344,HG 861  Ăn HCM,LA,HG
 18/05/2018  VL 217,BD 337,TV 545  Ăn VL,BD,TV
 17/05/2018  TN 378,AG 984,BT 919  Ăn TN,AG,BT
 16/05/2018  ĐN 280,CT 161,ST 943  Ăn ĐN,CT,ST

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *