Dàn để 24 số nuôi khung 3 ngày đánh quanh năm hiệu quả

Bạn có từng nghe qua về dàn đề 24 số? Bạn muốn biết cách tính toán dàn đề 24 con chính xác nhất? Hãy cùng soicaumienphi tìm hiểu cách tạo dàn đề 24 số để nuôi khung 3 ngày và cách bắt và soi cầu dàn đề 24 số suốt cả năm để tăng cơ hội làm giàu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn những kiến thức quan trọng về dàn đề 24 số và hướng dẫn bạn áp dụng hiệu quả phương pháp soi cầu từ những cao thủ đã thành công. Đừng bỏ qua cơ hội làm giàu này, hãy cùng khám phá ngay!

Dàn đề 24 số khung 3 ngày bất bại

NgàyDàn đề 24 sốKết quả
07/02->09/02/202452 - 29 - 36 - 25 - 93 - 70 - 13 - 01 - 90 - 72 - 84 - 96 - 94 - 56 - 02 - 34 - 39 - 14 - 46 - 67 - 85 - 27 - 26 - 61chờ
04/02->06/02/202412 - 93 - 67 - 49 - 39 - 54 - 09 - 02 - 13 - 61 - 41 - 72 - 37 - 42 - 69 - 40 - 15 - 21 - 51 - 62 - 59 - 81 - 35 - 97Ăn 67
01/02->03/02/202402 - 84 - 96 - 43 - 91 - 38 - 49 - 13 - 31 - 29 - 71 - 74 - 81 - 94 - 87 - 12 - 20 - 28 - 76 - 21 - 32 - 03 - 93 - 40Ăn 74
29/01->31/01/202469 - 98 - 17 - 39 - 81 - 76 - 60 - 01 - 62 - 72 - 09 - 87 - 49 - 30 - 58 - 94 - 04 - 47 - 06 - 53 - 40 - 48 - 85 - 26Trượt
26/01->28/01/202474 - 05 - 87 - 83 - 75 - 45 - 30 - 09 - 69 - 15 - 06 - 82 - 03 - 32 - 10 - 67 - 34 - 63 - 46 - 41 - 92 - 17 - 84 - 16Ăn 74
23/01->25/01/202451 - 86 - 95 - 13 - 18 - 49 - 38 - 32 - 42 - 25 - 26 - 72 - 96 - 34 - 85 - 93 - 43 - 82 - 64 - 63 - 89 - 40 - 91 - 62Trượt
20/01->22/01/202450 - 95 - 91 - 47 - 17 - 85 - 84 - 86 - 49 - 73 - 18 - 52 - 98 - 72 - 48 - 04 - 58 - 29 - 23 - 15 - 65 - 01 - 31 - 34Trượt
17/01->19/01/202462 - 96 - 64 - 98 - 40 - 73 - 24 - 83 - 75 - 74 - 93 - 92 - 10 - 12 - 38 - 14 - 19 - 60 - 91 - 20 - 13 - 65 - 37 - 32Ăn 98
14/01->16/01/202484 - 04 - 73 - 49 - 31 - 91 - 70 - 41 - 52 - 81 - 95 - 86 - 01 - 26 - 37 - 07 - 93 - 69 - 17 - 03 - 28 - 43 - 80 - 23Trượt
11/01->13/01/202468 - 65 - 83 - 21 - 71 - 30 - 07 - 05 - 57 - 60 - 72 - 17 - 81 - 98 - 85 - 58 - 02 - 63 - 92 - 50 - 61 - 38 - 25 - 84Ăn 85
08/01->10/01/202486 - 10 - 45 - 15 - 72 - 23 - 01 - 29 - 17 - 62 - 43 - 85 - 09 - 41 - 76 - 67 - 20 - 58 - 21 - 78 - 65 - 14 - 71 - 60Trượt
05/01->07/01/202481 - 63 - 46 - 06 - 98 - 90 - 85 - 50 - 83 - 79 - 61 - 34 - 64 - 92 - 38 - 42 - 89 - 39 - 26 - 59 - 47 - 57 - 27 - 35Trượt
02/01->04/01/202434 - 26 - 71 - 02 - 08 - 52 - 39 - 12 - 56 - 97 - 93 - 89 - 01 - 27 - 13 - 81 - 51 - 35 - 43 - 21 - 15 - 68 - 84 - 87Ăn 56
30/12->01/01/202497 - 06 - 65 - 71 - 98 - 01 - 52 - 63 - 78 - 05 - 25 - 60 - 23 - 75 - 57 - 56 - 18 - 58 - 03 - 38 - 53 - 43 - 31 - 24Ăn 58
27/12->29/12/202352 - 31 - 27 - 93 - 84 - 14 - 05 - 35 - 71 - 67 - 70 - 19 - 38 - 82 - 28 - 25 - 65 - 29 - 59 - 95 - 47 - 06 - 32 - 90Ăn 31
24/12->26/12/202301 - 96 - 04 - 85 - 27 - 58 - 38 - 93 - 81 - 34 - 13 - 60 - 47 - 15 - 40 - 59 - 76 - 65 - 26 - 84 - 70 - 06 - 87 - 72Trượt
21/12->23/12/202335 - 14 - 12 - 08 - 42 - 65 - 07 - 60 - 19 - 98 - 26 - 85 - 95 - 25 - 63 - 10 - 38 - 96 - 61 - 43 - 70 - 32 - 36 - 58Ăn 85
18/12->20/12/202390 - 43 - 96 - 27 - 34 - 09 - 48 - 29 - 42 - 23 - 65 - 97 - 10 - 58 - 30 - 04 - 81 - 37 - 49 - 67 - 39 - 84 - 80 - 01Trượt
15/12->17/12/202360 - 79 - 92 - 43 - 50 - 74 - 35 - 73 - 57 - 52 - 95 - 63 - 01 - 58 - 37 - 14 - 47 - 03 - 89 - 72 - 85 - 59 - 38 - 91Ăn 57
12/12->14/12/202346 - 43 - 02 - 36 - 18 - 73 - 39 - 08 - 79 - 87 - 31 - 49 - 16 - 06 - 41 - 91 - 32 - 29 - 71 - 47 - 83 - 76 - 93 - 45Ăn 06, Ăn 45
09/12->11/12/202367 - 57 - 24 - 16 - 54 - 59 - 87 - 73 - 94 - 17 - 85 - 51 - 43 - 47 - 07 - 80 - 39 - 92 - 08 - 52 - 68 - 19 - 58 - 69Ăn 57
06/12->08/12/202315 - 51 - 79 - 97 - 92 - 01 - 53 - 73 - 12 - 95 - 78 - 76 - 61 - 40 - 41 - 81 - 83 - 75 - 37 - 28 - 60 - 89 - 36 - 70Ăn 78
03/12->05/12/202319 - 57 - 40 - 84 - 76 - 03 - 28 - 18 - 04 - 31 - 23 - 51 - 79 - 81 - 12 - 02 - 20 - 29 - 68 - 32 - 43 - 86 - 70 - 07Trượt
30/11->02/12/202315 - 29 - 31 - 14 - 70 - 01 - 86 - 19 - 50 - 97 - 27 - 16 - 02 - 73 - 49 - 10 - 03 - 17 - 56 - 96 - 80 - 91 - 18 - 69Ăn 01
27/11->29/11/202319 - 82 - 41 - 53 - 51 - 35 - 57 - 60 - 04 - 23 - 54 - 38 - 97 - 47 - 49 - 52 - 28 - 73 - 43 - 64 - 85 - 65 - 07 - 05Ăn 41, Ăn 57
24/11->26/11/202367 - 64 - 43 - 23 - 92 - 54 - 83 - 93 - 57 - 30 - 59 - 72 - 10 - 09 - 01 - 35 - 24 - 75 - 20 - 51 - 48 - 98 - 89 - 81Trượt
21/11->23/11/202312 - 47 - 26 - 74 - 80 - 53 - 68 - 13 - 46 - 56 - 90 - 91 - 18 - 95 - 10 - 70 - 05 - 75 - 92 - 41 - 43 - 48 - 17 - 83Ăn 70, Ăn 48
18/11->20/11/202302 - 27 - 16 - 41 - 61 - 85 - 58 - 08 - 14 - 74 - 71 - 95 - 07 - 13 - 79 - 36 - 80 - 01 - 30 - 39 - 05 - 98 - 75 - 70Ăn 71
15/11->17/11/202372 - 85 - 30 - 56 - 10 - 83 - 29 - 40 - 70 - 08 - 65 - 96 - 35 - 59 - 02 - 45 - 16 - 64 - 52 - 23 - 78 - 18 - 75 - 46Ăn 10, Ăn 59
12/11->14/11/202310 - 39 - 73 - 29 - 25 - 06 - 35 - 84 - 85 - 50 - 76 - 93 - 45 - 49 - 18 - 79 - 41 - 75 - 28 - 62 - 34 - 80 - 47 - 69Ăn 75
09/11->11/11/202335 - 46 - 47 - 90 - 26 - 20 - 76 - 16 - 24 - 95 - 08 - 85 - 48 - 36 - 93 - 09 - 41 - 59 - 38 - 58 - 60 - 51 - 97 - 92Trượt
06/11->08/11/202315 - 61 - 36 - 82 - 32 - 47 - 69 - 23 - 27 - 19 - 94 - 51 - 52 - 83 - 31 - 76 - 46 - 65 - 80 - 40 - 67 - 91 - 48 - 56Trượt
03/11->05/11/202372 - 91 - 08 - 12 - 57 - 74 - 14 - 98 - 23 - 70 - 78 - 21 - 75 - 20 - 05 - 16 - 65 - 13 - 79 - 24 - 83 - 89 - 97 - 01Trượt
31/10->02/11/202367 - 06 - 40 - 92 - 13 - 32 - 01 - 36 - 27 - 39 - 65 - 68 - 41 - 31 - 48 - 49 - 61 - 14 - 84 - 02 - 86 - 76 - 89 - 94Ăn 67, Ăn 36, Ăn 27
28/10->30/10/202346 - 41 - 97 - 30 - 64 - 71 - 43 - 63 - 28 - 03 - 27 - 09 - 62 - 85 - 81 - 70 - 61 - 57 - 87 - 98 - 08 - 84 - 50 - 06Ăn 57, Ăn 84, Ăn 50
25/10->27/10/202329 - 32 - 17 - 84 - 46 - 27 - 50 - 38 - 47 - 82 - 89 - 97 - 64 - 78 - 09 - 02 - 43 - 73 - 52 - 80 - 96 - 41 - 72 - 26Ăn 80
22/10->24/10/202318 - 94 - 41 - 76 - 69 - 07 - 05 - 42 - 74 - 25 - 54 - 95 - 39 - 31 - 93 - 59 - 72 - 90 - 60 - 02 - 87 - 61 - 13 - 86Ăn 18
19/10->21/10/202356 - 89 - 58 - 76 - 94 - 49 - 14 - 51 - 98 - 50 - 60 - 07 - 52 - 96 - 25 - 46 - 45 - 91 - 63 - 37 - 86 - 54 - 10 - 12Ăn 49
16/10->18/10/202373 - 83 - 40 - 01 - 78 - 95 - 63 - 96 - 36 - 27 - 26 - 31 - 90 - 34 - 12 - 89 - 20 - 85 - 35 - 15 - 45 - 86 - 47 - 70Ăn 40
13/10->15/10/202371 - 01 - 48 - 68 - 24 - 27 - 89 - 07 - 09 - 04 - 50 - 20 - 94 - 08 - 34 - 80 - 14 - 46 - 43 - 12 - 15 - 37 - 19 - 82Ăn 20
10/10->12/10/202390 - 82 - 89 - 01 - 35 - 30 - 75 - 78 - 80 - 32 - 51 - 39 - 36 - 14 - 47 - 29 - 13 - 73 - 40 - 49 - 03 - 23 - 62 - 10Ăn 75, Ăn 40
07/10->09/10/202308 - 29 - 71 - 01 - 28 - 12 - 79 - 85 - 75 - 23 - 82 - 92 - 24 - 35 - 64 - 39 - 48 - 53 - 65 - 96 - 67 - 20 - 43 - 54Trượt
04/10->06/10/202372 - 01 - 98 - 69 - 23 - 10 - 19 - 48 - 31 - 06 - 28 - 40 - 54 - 45 - 60 - 68 - 04 - 41 - 59 - 61 - 85 - 67 - 18 - 93Trượt
01/10->03/10/202390 - 10 - 75 - 59 - 39 - 96 - 56 - 92 - 07 - 35 - 64 - 95 - 31 - 45 - 43 - 61 - 48 - 91 - 74 - 23 - 16 - 46 - 65 - 93Ăn 56
28/09->30/09/202395 - 04 - 02 - 12 - 06 - 68 - 80 - 38 - 94 - 98 - 69 - 34 - 24 - 64 - 97 - 17 - 82 - 30 - 57 - 41 - 72 - 89 - 91 - 20Ăn 98
25/09->27/09/202316 - 42 - 56 - 95 - 61 - 54 - 06 - 80 - 21 - 98 - 90 - 87 - 82 - 25 - 53 - 03 - 12 - 01 - 67 - 17 - 32 - 71 - 73 - 39Trượt
22/09->24/09/202385 - 27 - 40 - 31 - 78 - 95 - 72 - 75 - 14 - 86 - 06 - 56 - 73 - 65 - 01 - 34 - 28 - 29 - 61 - 46 - 69 - 16 - 81 - 10Ăn 78, Ăn 14
19/09->21/09/202329 - 07 - 39 - 27 - 35 - 65 - 36 - 84 - 58 - 52 - 56 - 82 - 05 - 95 - 89 - 80 - 62 - 70 - 12 - 51 - 16 - 10 - 86 - 20Trượt
16/09->18/09/202387 - 74 - 95 - 02 - 31 - 56 - 46 - 67 - 94 - 36 - 45 - 01 - 71 - 76 - 41 - 80 - 12 - 37 - 92 - 49 - 13 - 72 - 90 - 73Trượt
12/09->14/09/202302 - 59 - 84 - 86 - 61 - 49 - 35 - 30 - 70 - 72 - 98 - 54 - 10 - 74 - 23 - 25 - 15 - 17 - 52 - 46 - 36 - 87 - 19 - 64Trượt
09/09->11/09/202327 - 74 - 13 - 41 - 97 - 56 - 68 - 09 - 17 - 02 - 89 - 71 - 05 - 63 - 90 - 82 - 65 - 94 - 23 - 48 - 92 - 84 - 85 - 18Ăn 68, Ăn 02
06/09->08/09/202352 - 57 - 18 - 62 - 01 - 31 - 16 - 83 - 94 - 42 - 35 - 96 - 46 - 93 - 32 - 21 - 80 - 48 - 73 - 07 - 17 - 37 - 65 - 68Trượt
03/09->05/09/202342 - 08 - 98 - 46 - 71 - 59 - 57 - 05 - 93 - 19 - 40 - 69 - 18 - 83 - 34 - 31 - 86 - 49 - 47 - 72 - 81 - 20 - 12 - 01Ăn 86
31/08->02/09/202384 - 79 - 71 - 90 - 36 - 41 - 57 - 47 - 92 - 27 - 78 - 05 - 48 - 51 - 93 - 32 - 43 - 58 - 76 - 73 - 87 - 46 - 06 - 81Ăn 79
28/08->30/08/202316 - 51 - 17 - 47 - 76 - 42 - 56 - 40 - 75 - 41 - 52 - 80 - 37 - 30 - 18 - 08 - 70 - 15 - 81 - 21 - 73 - 48 - 20 - 94Ăn 51
25/08->27/08/202384 - 07 - 42 - 76 - 79 - 41 - 38 - 13 - 74 - 34 - 40 - 58 - 80 - 10 - 19 - 78 - 87 - 90 - 85 - 67 - 15 - 91 - 62 - 36Ăn 58
22/08->24/08/202397 - 32 - 58 - 68 - 37 - 41 - 36 - 19 - 14 - 82 - 07 - 24 - 06 - 73 - 96 - 85 - 94 - 23 - 08 - 50 - 54 - 46 - 45 - 79Ăn 73, Ăn 79
19/08->21/08/202308 - 16 - 57 - 23 - 79 - 42 - 67 - 26 - 97 - 63 - 14 - 37 - 73 - 43 - 15 - 86 - 47 - 32 - 74 - 18 - 91 - 17 - 81 - 20Trượt
16/08->18/08/202342 - 27 - 53 - 09 - 52 - 18 - 46 - 17 - 80 - 54 - 83 - 95 - 96 - 98 - 36 - 07 - 48 - 75 - 29 - 34 - 74 - 40 - 12 - 56Trượt
13/08->15/08/202303 - 02 - 62 - 64 - 31 - 20 - 65 - 52 - 01 - 76 - 26 - 53 - 85 - 92 - 21 - 58 - 57 - 04 - 78 - 60 - 25 - 98 - 34 - 28Ăn 28
10/08->12/08/202356 - 01 - 30 - 39 - 85 - 71 - 89 - 61 - 26 - 50 - 41 - 58 - 37 - 08 - 24 - 93 - 18 - 31 - 65 - 29 - 54 - 34 - 45 - 57Trượt
07/08->09/08/202378 - 36 - 86 - 74 - 87 - 84 - 63 - 21 - 49 - 81 - 31 - 19 - 61 - 18 - 03 - 72 - 02 - 45 - 62 - 92 - 40 - 57 - 10 - 96Ăn 61, Ăn 72
04/08->06/08/202385 - 14 - 18 - 50 - 42 - 79 - 84 - 95 - 96 - 24 - 27 - 15 - 76 - 20 - 09 - 58 - 75 - 97 - 70 - 43 - 63 - 03 - 68 - 93Trượt
01/08->03/08/202356 - 24 - 42 - 23 - 52 - 29 - 74 - 71 - 31 - 26 - 48 - 53 - 51 - 60 - 59 - 85 - 05 - 83 - 64 - 41 - 15 - 35 - 20 - 47Trượt
29/07->31/07/202323 - 37 - 50 - 01 - 98 - 36 - 61 - 21 - 51 - 64 - 79 - 13 - 87 - 81 - 12 - 92 - 76 - 32 - 29 - 78 - 56 - 59 - 27 - 18Trượt
26/07->28/07/202305 - 20 - 96 - 60 - 39 - 68 - 06 - 30 - 64 - 58 - 34 - 43 - 26 - 94 - 42 - 71 - 98 - 62 - 54 - 36 - 25 - 24 - 69 - 72Ăn 71
23/07->25/07/202384 - 51 - 49 - 36 - 45 - 16 - 46 - 53 - 76 - 52 - 98 - 37 - 70 - 56 - 40 - 91 - 89 - 23 - 81 - 13 - 78 - 15 - 17 - 18Trượt
20/07->22/07/202389 - 16 - 63 - 67 - 95 - 50 - 59 - 12 - 30 - 23 - 07 - 75 - 91 - 54 - 46 - 01 - 09 - 05 - 64 - 57 - 06 - 58 - 92 - 90Trượt
17/07->19/07/202340 - 07 - 72 - 28 - 58 - 67 - 18 - 65 - 98 - 10 - 04 - 78 - 56 - 39 - 79 - 93 - 17 - 92 - 06 - 84 - 12 - 02 - 89 - 64Ăn 39, Ăn 06
14/07->16/07/202330 - 28 - 34 - 06 - 16 - 70 - 92 - 17 - 94 - 29 - 41 - 80 - 58 - 86 - 45 - 40 - 18 - 82 - 24 - 63 - 26 - 09 - 46 - 62Trượt
11/07->13/07/202371 - 94 - 39 - 19 - 92 - 09 - 38 - 51 - 10 - 46 - 14 - 02 - 63 - 07 - 12 - 01 - 57 - 52 - 85 - 34 - 67 - 58 - 26 - 48Ăn 02
08/07->10/07/202341 - 13 - 38 - 54 - 37 - 48 - 50 - 12 - 06 - 91 - 29 - 56 - 78 - 47 - 79 - 34 - 72 - 17 - 53 - 94 - 76 - 31 - 26 - 32Trượt
05/07->07/07/202398 - 45 - 86 - 29 - 02 - 74 - 80 - 76 - 23 - 56 - 67 - 20 - 47 - 03 - 05 - 49 - 09 - 68 - 12 - 57 - 94 - 81 - 82 - 32Ăn 98, Ăn 76
02/07->04/07/202351 - 10 - 95 - 96 - 21 - 15 - 78 - 01 - 42 - 05 - 35 - 72 - 12 - 27 - 74 - 59 - 25 - 61 - 83 - 60 - 70 - 41 - 62 - 20Ăn 83
29/06->01/07/202386 - 41 - 27 - 13 - 07 - 73 - 34 - 82 - 15 - 74 - 94 - 49 - 09 - 57 - 06 - 17 - 69 - 37 - 29 - 81 - 14 - 28 - 89 - 91Trượt
26/06->28/06/202317 - 62 - 01 - 04 - 09 - 58 - 54 - 32 - 61 - 59 - 96 - 07 - 34 - 50 - 90 - 95 - 73 - 27 - 69 - 63 - 47 - 29 - 36 - 08Ăn 95
23/06->25/06/202393 - 54 - 49 - 84 - 08 - 89 - 42 - 90 - 36 - 04 - 72 - 12 - 97 - 48 - 21 - 53 - 80 - 87 - 20 - 15 - 09 - 98 - 52 - 69Trượt
20/06->22/06/202395 - 19 - 89 - 90 - 58 - 76 - 03 - 64 - 67 - 39 - 35 - 45 - 49 - 69 - 43 - 46 - 31 - 74 - 75 - 36 - 21 - 01 - 87 - 38Ăn 67
17/06->19/06/202317 - 35 - 74 - 54 - 65 - 45 - 76 - 86 - 68 - 31 - 98 - 37 - 19 - 21 - 25 - 52 - 04 - 05 - 24 - 89 - 20 - 56 - 92 - 26Trượt
8/06->10/06/2023Đầu 2-8+30+44+56+78
Trượt

Tìm hiểu về dàn đề 24 số

Tìm hiểu về dàn đề 24 số 1

 

Đầu tiên, chúng ta hãy khám phá khái niệm không mới nhưng đối với những người mới chơi, nó có thể khó hiểu. Dàn đề 24 số là một phương pháp đánh lô đơn giản và nhanh chóng, dành cho những người không có thời gian để soi cầu. Hãy cùng tìm hiểu thêm về nó.

Dàn đề 24 con là gì?

Dàn đề là một phương pháp chơi để tìm kiếm một chuỗi số có thể sử dụng trong suốt năm và tháng. Đây là một phương pháp chơi cầu lô truyền thống đã tồn tại từ lâu đời. Tuy nhiên, những cao thủ đã chứng minh tính hiệu quả của phương pháp này cho đến ngày nay.

Dàn đề 24 con được coi là một phương pháp chơi tập trung vào việc tìm những con lô đẹp nhất để chốt số. Nó là một phương pháp chơi đơn giản, nhưng lại có tỷ lệ trúng cầu rất cao.

Dàn đề 24 số là một tập hợp các con số lô được người chơi sử dụng để soi cầu. Dữ liệu cho dàn đề này được thu thập từ kết quả xổ số hàng ngày, vì vậy nếu bạn biết cách quan sát và phân tích các con số, điều này không khó khăn.

Dàn đề 24 bao gồm những con số có tỷ lệ trúng cao nhất, và đây là một phương pháp chơi hiệu quả so với các phương pháp soi cầu tương đương khác.

Bộ đề 24 số thất bại là gì?

Phương pháp dàn đề 24 số được xem là thất bại vì nó có tính ổn định cao. Nếu bạn có kiến thức về soi cầu dàn đề chính xác, nó chỉ mang ít rủi ro.

Bộ đề 24 số này có thể kéo dài trong cả tuần hoặc tháng nếu người chơi có cách soi cầu chính xác. Chắc chắn rằng với phương pháp chơi này, mọi người sẽ kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn.

Cách tính dàn đề 24 số chính xác

Nếu bạn là một người chơi có kinh nghiệm lâu năm, có lẽ bạn đã quen thuộc với khái niệm chơi dàn đề 24 số. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tính dàn đề 24 số chính xác để có thể đạt được kết quả tốt.

Để sử dụng dàn đề 24 số một cách chuyên nghiệp, bạn cần hiểu rõ các phương pháp soi cầu sau đây. Đây là những phương pháp chơi phổ biến với tỷ lệ chiến thắng cao nhất mà chúng tôi đã tổng hợp.

Dàn đề 24 con đánh trong ngày

Đây là một cách soi dàn đề 24 con dành cho những người có thời gian và đam mê với các con số. Dàn đề 24 con đánh trong ngày sẽ sử dụng dữ liệu từ kết quả xổ số ngày trước để soi cầu cho ngày hôm sau.

Để soi cầu dàn đề 24 con, bạn cần hiểu rõ các phương pháp soi cầu dàn đề theo ngày để tạo ra các con số có tỷ lệ về cao nhất. Bạn sẽ phải theo dõi và nghiên cứu kỹ lưỡng bảng thống kê kết quả xổ số hàng ngày.

Chỉ cần xem kết quả xổ số và chọn các con số về trong ngày để nhận biết được những con số nào cần chọn. Phương pháp chơi này dễ áp dụng nhưng khó trong việc lựa chọn.

Dàn đề 24 số nuôi khung 3 ngày

Dàn đề 24 số nuôi khung 3 ngày

Bạn đã biết về dàn đề 24 số nuôi khung 3 ngày chuẩn nhất chưa? Dàn đề 24 số nuôi khung 3 ngày là một trong những dàn đề phổ biến nhất với tỷ lệ trúng rất cao. Dàn đề này đang được nhiều người chơi đánh đề online áp dụng và mang lại kết quả tốt, vì vậy hãy lưu ý nhé.

Đây là một loại dàn đề giúp tiết kiệm thời gian và là một cách chơi tốt cho những người có vốn ít nhưng mong muốn đạt được kết quả khả quan.

Dàn đề 24 số trong khung 3 ngày bao gồm tổng cộng 24 số được chọn từ các con số từ 00 đến 99. Trong đó, có 24 con số may mắn mà người chơi hy vọng sẽ trúng thưởng trong 3 ngày tiếp theo.

Để có được những con số đẹp, bạn cần phải soi cầu một cách chính xác, chi tiết và lựa chọn những thông tin chính xác nhất. Dàn đề này có thể chơi ở khu vực Bắc, Trung và Nam, vì vậy tỷ lệ chiến thắng cực kỳ cao.

Dàn đề từ 0 đến 3: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

Dàn đề từ 1 đến 6: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Dàn đề từ 2 đến 7: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57.

Dàn đề từ 3 đến 8: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68.

Dàn đề 24 số đánh quanh năm là gì?

Dàn đề 24 số đánh quanh năm chính xác nhất 1

Dàn đề 24 số đánh quanh năm là một loại dàn đề đã được các cao thủ chơi trước đánh giá kỹ lưỡng. Nhiệm vụ của người chơi chỉ là sử dụng những con số này và nuôi chúng trong suốt năm.

Những con số này được các chuyên gia đánh giá là có tỷ lệ trúng cao nhất. Đó chính là lý do bạn nên sử dụng chúng để nuôi hàng tuần, với tỷ lệ trúng tương đối cao.

Loại dàn đề này thường được sử dụng để nuôi vào cuối tuần từ thứ 5 đến thứ 7. Bạn có thể tham khảo và áp dụng ngay hôm nay: 12 21, 18 81, 23 32, 27 72, 28 82, 29 92, 37 73, 38 83, 39 93, 78 87, 79 97, 89 98.

Dàn đề 24 số nuôi 4 ngày

Người chơi thường áp dụng phương pháp chạm để soi cầu dàn đề 24 số nuôi trong 4 ngày. Người chơi cần sử dụng 2 chạm và kết hợp chúng để chọn ra 24 con số đặc biệt.

Đây là một phương pháp cho phép người chơi tạo ra một dàn đề 24 số phù hợp, sau đó lấy 2 chạm kết hợp với nhau để đánh trong vòng 4 ngày liên tiếp.

Ví dụ, nếu ta có chạm 1 và chạm 7, chúng ta sẽ áp dụng để tạo ra dàn đề 24 số bao gồm: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 21, 27, 81, 87.

Dàn đề 24 số đánh quanh năm chính xác nhất

Cách soi cầu dàn đề 24 số miền Bắc

Cách soi cầu dàn đề 24 số miền Bắc

Dàn đề 24 số miền Bắc là một phương pháp chơi đặc biệt chỉ áp dụng cho kết quả xổ số miền Bắc. Với phương pháp này, bạn chỉ có thể soi cầu tại bảng kết quả xổ số miền Bắc.

Với cách chơi này, bạn có thể soi dàn đề 24 số miền Bắc hàng ngày sau khi kết quả được công bố. Phương pháp lựa chọn dàn số rất đơn giản nhưng hiệu quả, đặc biệt dành cho những người không có nhiều thời gian.

Mỗi ngày, có 27 con số khác nhau trong kết quả xổ số miền Bắc. Bạn chỉ cần lấy tất cả các số đã về, trừ những số về ở 4 giải 6 của miền Bắc. Nếu có sự trùng lặp giữa các số, hãy loại bỏ và tiếp tục lấy các số từ giải 6 trở xuống.

Dưới đây là ví dụ cho bạn, dựa trên bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày 31/03/2021:

Các số đã về là: 96, 28, 50, 68, 71, 13, 65, 76, 18, 31, 88, 56, 40, 63, 20, 92, 44, 58, 42, 55, 16, 39, 03, 54.

Dàn đề 24 số đánh quanh năm chính xác nhất

Để có thể chơi dàn đề 24 số hiệu quả và đạt được chiến thắng, người chơi cần học hỏi từ kinh nghiệm của những cao thủ trước đó. Hãy thấu hiểu những bí quyết này để đảm bảo chiến thắng đều đặn và tránh những thất bại đau đớn.

Để thành công khi chơi dàn đề 24 số, người chơi cần có tài chính ổn định. Họ phải biết cách quản lý vốn và đặt mức chi tiêu hợp lý cho từng ngày, không nên đánh theo cảm tính. Thông thường, cao thủ chỉ chi tiêu tối đa 20% số tiền vốn hiện có cho mỗi lần chơi.

Người chơi cần biết khi nào nên dừng lại. Nếu đang gặp vận đen, họ cần biết cách từ bỏ ngay khi nhận ra điều đó. Nếu cứ cố chấp tiếp tục, thì khả năng thua trắng tay là không thể tránh khỏi.

Để chơi dàn đề 24 số thành công, tâm lý người chơi phải ổn định. Đây là cách để có thể chơi dàn đề 24 số một cách thành công, theo lời khuyên của những cao thủ. Hãy kiên nhẫn, bình tĩnh và giữ tâm lý luôn ổn định. Điều đó sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt nhất.

Trên đây là một số bí quyết và nguyên tắc quan trọng để chơi dàn đề 24 số đánh quanh năm một cách chính xác và hiệu quả. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng dàn đề là một hình thức chơi may rủi và không có công thức chắc chắn cho thành công. Việc áp dụng các nguyên tắc này có thể giúp tăng khả năng chiến thắng, nhưng không đảm bảo một kết quả hoàn toàn chính xác.

Quan trọng nhất, hãy chơi dàn đề với một tinh thần giải trí và tận hưởng quá trình chơi. Hãy quản lý tài chính một cách thông minh và không đặt quá nhiều áp lực lên việc chiến thắng. Cuối cùng, hãy luôn cân nhắc và thích nghi với các phương pháp chơi dàn đề phù hợp với bạn và luôn đặt sự an toàn và trách nhiệm lên hàng đầu.

Chúc bạn may mắn và thành công trong việc chơi dàn đề 24 số!