Bắt dàn đề 20 số vip bất bại hôm nay lãi đậm về tay

Bắt dàn đề 20 số khung 3 ngày với độ chính xác cao và tiết kiệm thời gian cùng vốn đầu tư là một phương pháp mà nhiều người chơi đánh giá là hiệu quả. Đây là cách nuôi dàn đề mang tính bền vững nhằm giúp anh em có thể đánh đề hàng ngày một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Dàn đề 20 số khung 3 ngày một cách chuẩn

NgàyDàn đề 20 sốKết quả
07/02->09/02/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9chờ
04/02->06/02/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 00, Ăn 67, Ăn 76
01/02->03/02/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 44, Ăn 74, Ăn 89
29/01->31/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 24, Ăn 46, Ăn 66
26/01->28/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 47, Ăn 74, Ăn 79
23/01->25/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 41, Ăn 61, Ăn 75
20/01->22/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 10, Ăn 19, Ăn 64
17/01->19/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 09, Ăn 53, Ăn 98
14/01->16/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 38, Ăn 39, Ăn 61
11/01->13/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 13, Ăn 85, Ăn 86
08/01->10/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 32, Ăn 77, Ăn 89
05/01->07/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 18, Ăn 67, Ăn 94
02/01->04/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 40, Ăn 56, Ăn 95
30/12->01/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 32, Ăn 58, Ăn 80
27/12->29/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 17, Ăn 20, Ăn 31
24/12->26/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 25, Ăn 36, Ăn 43
21/12->23/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 11, Ăn 16, Ăn 85
18/12->20/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 32, Ăn 77, Ăn 78
15/12->17/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 04, Ăn 25, Ăn 57
12/12->14/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 06, Ăn 45, Ăn 70
09/12->11/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 38, Ăn 57, Ăn 60
06/12->08/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 23, Ăn 27, Ăn 78
03/12->05/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 16, Ăn 21, Ăn 94
30/11->02/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 01, Ăn 26, Ăn 85
27/11->29/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 13, Ăn 41, Ăn 57
24/11->26/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 16, Ăn 52, Ăn 73
21/11->23/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 48, Ăn 70, Ăn 99
18/11->20/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 29, Ăn 71
15/11->17/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 10, Ăn 59, Ăn 69
12/11->14/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 00, Ăn 12, Ăn 75
09/11->11/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 62, Ăn 70, Ăn 91
06/11->08/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 26, Ăn 49, Ăn 84
03/11->05/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 58, Ăn 61, Ăn 84
31/10->02/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 27, Ăn 36, Ăn 67
28/10->30/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 50, Ăn 57, Ăn 84
25/10->27/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 36, Ăn 80, Ăn 88
22/10->24/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 18, Ăn 44, Ăn 88
19/10->21/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 05, Ăn 49, Ăn 88
16/10->18/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 00, Ăn 40, Ăn 76
13/10->15/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 13, Ăn 20, Ăn 54
10/10->12/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 21, Ăn 40, Ăn 75
07/10->09/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 45, Ăn 47, Ăn 88
04/10->06/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 21, Ăn 33, Ăn 39
01/10->03/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 56, Ăn 73, Ăn 89
28/09->30/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 37, Ăn 44, Ăn 98
25/09->27/09/2023Đầu 7 - 9Ăn 79
22/09->24/09/2023Đầu 2 - 3Ăn 22
19/09->21/09/2023Đầu 3 - 7Trượt
16/09->18/09/2023Đầu 0 - 1Ăn 04
12/09->14/09/2023Đầu 1 - 4Trượt
09/09->11/09/2023Đầu 3 - 9Trượt
06/09->08/09/2023Đầu 5 - 6Ăn 56, Ăn 69
03/09->05/09/2023Đầu 8 - 9Ăn 86
31/08->02/09/2023Đầu 1 - 8Ăn 80
28/08->30/08/2023Đầu 0 - 3Trượt
25/08->27/08/2023Đầu 2 - 5Ăn 58
22/08->24/08/2023Đầu 1 - 5Trượt
19/08->21/08/2023Đầu 0 - 3Ăn 09, Ăn 30
16/08->18/08/2023Đầu 8 - 9Ăn 86, Ăn 87
13/08->15/08/2023Đầu 1 - 7Trượt
10/08->12/08/2023Đầu 5 - 6Trượt
07/08->09/08/2023Đầu 0 - 9Trượt
04/08->06/08/2023Đầu 7 - 8Ăn 77
01/08->03/08/2023Đầu 5 - 7Trượt
29/07->31/07/2023Đầu 1 - 8Ăn 15
26/07->28/07/2023Đầu 0 - 1Ăn 15
23/07->25/07/2023Đầu 4 - 7Ăn 42
20/07->22/07/2023Đầu 0 - 4Ăn 44
17/07->19/07/2023Đầu 3 - 9Ăn 39
14/07->16/07/2023Đầu 8 - 9Ăn 97
11/07->13/07/2023Đầu 3 - 5Ăn 31
08/07->10/07/2023Đầu 7 - 9Trượt
05/07->07/07/2023Đầu 1 - 9Ăn 97, Ăn 98
02/07->04/07/2023Đầu 2 - 7Ăn 23
29/06->01/07/2023Đầu 2 - 5Ăn 20, Ăn 51
26/06->28/06/2023Đầu 1 - 9Ăn 93, Ăn 95
23/06->25/06/2023Đầu 3 - 6Ăn 34, Ăn 60
20/06->22/06/2023Đầu 0 - 4Trượt
17/06->19/06/2023Đầu 1 - 4Ăn 15
8/06->1-10/06/2023Đầu 3-4Trượt

Dàn đề 20 số khung 3 ngày

 

Để bắt dàn đề 20 số khung 3 ngày anh em cần phải xác định được dàn số chính xác. Vậy làm thế nào để có dàn đề chuẩn? Hãy áp dụng ngay những phương pháp sau để bắt dàn đề chuẩn:

Bắt dàn đề 20 số dựa vào tổng đề

Phương pháp này khá đơn giản, anh em chỉ cần sử dụng 2 tổng đề mới nhất để nuôi.

Ví dụ: Vào ngày 17/05, tổng đề là 76380 (tổng 4), và vào ngày 16/05, tổng đề là 75146 (tổng 5). Anh em sẽ tiến hành nuôi dàn đề với tổng 4 và tổng 5 trong 3 ngày tiếp theo.

Bắt dàn 20 số từ giải đặc biệt thứ 2

Một cách khác để bắt dàn đề 20 số là lấy số đầu và số cuối của giải đặc biệt vào ngày thứ 2 và sử dụng chúng làm tổng đề nuôi trong 3 ngày tiếp theo.

Ví dụ: Vào ngày thứ 2, ngày 11/05, giải đặc biệt có kết quả là 02419, anh em sẽ lấy số 0 và số 9 làm tổng đề để nuôi trong 3 ngày tiếp theo.

Bắt dàn đề 20 số theo cầu chạm

Phương pháp này dựa trên số giữa của giải đặc biệt vào ngày thứ 4 hàng tuần, được gọi là “chạm”, và sử dụng chạm đó để nuôi dàn đề.

Ví dụ: Vào ngày thứ 4, ngày 13/05, giải đặc biệt có kết quả là 12795. Anh em sẽ tiến hành nuôi dàn đề gồm 20 số với chạm là số 7.

Kinh nghiệm để nuôi dàn đề 20 số thành công

nuôi dàn đề 20 số 1

Để nuôi dàn đề 20 số thành công, có một số kinh nghiệm quan trọng cần được áp dụng:

» Tài chính ổn định là điều kiện tiên quyết. Để chơi dàn đề hiệu quả, anh em cần có nguồn tài chính đủ để đảm bảo tiếp tục chơi và không gặp khó khăn trong việc nuôi dàn.

» Kiên định là yếu tố quan trọng. Trong quá trình chơi, anh em cần duy trì sự kiên nhẫn và không thay đổi chiến lược hay bỏ cuộc giữa chừng. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán và tập trung vào dàn đề đã chọn.

» Lựa chọn dàn đề 20 số nuôi trong khung 3 ngày từ những cao thủ. Lựa chọn dàn đề từ những người chơi kỳ cựu và có kinh nghiệm giúp tăng tính ổn định và tỷ lệ ăn đều của dàn số.

» Chọn nhà cái online có tỷ lệ trả thưởng cao. Lựa chọn một nhà cái có tỷ lệ trả thưởng cao sẽ mang lại lợi ích lớn cho anh em trong việc chơi dài hạn và đảm bảo sự công bằng trong việc nhận lại tiền thưởng.

Chiến lược vào tiền để nuôi dàn đề 20 số

Chiến lược vào tiền để nuôi dàn đề 20 số 1

Khi nuôi dàn đề 20 số, việc đảm bảo thu lợi nhuận khi đề nổ là rất quan trọng. Tỷ lệ nuôi dàn đề 20 trong vòng ngày thường thường theo tỷ lệ 1 : 3 : 7.

Ví dụ: Áp dụng tỷ lệ 1 ăn 99.

Ngày 1: Đánh 20 số x 10k = 200k. Trúng được: 10 số x 99 = 990k => Lãi: 990k – 200k = 790k.

Ngày 2: Đánh 20 số x 30k = 600k. Trúng được: 30 số x 99 = 2.970k => Lãi: 2.970k – (200k + 600k) = 2.170k.

Ngày 3: Đánh 20 số x 70k = 1.400k. Trúng được: 70 số x 99 = 6.930k => Lãi: 6.930k – (200k + 600k + 1.400k) = 4.730k.

♦ Lưu ý: Nếu nhận thấy đề về trong ngày nào, hãy dừng lại ngay trong ngày đó. Tỷ lệ đánh đề cần phù hợp với tài chính của bạn, miễn là có lãi là được.

Trên đây là dàn đề 20 số mà soicaumienphi chia sẻ cho anh em tham khảo để vào tiền. Chúc anh em thắng lớn. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.